We have moved

Please go to our new Expedition Bjurälven site!onsdag 25 februari 2009

Länstyrelsen ger klartecken för fiske i Bjurälven


Länsstyrelsen medger er, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, dispens från förbudet att störa djurlivet inom Bjurälvens naturreservat, Strömsunds kommun. Dispensen avser att i forskningssyfte genomföra av ett begränsat fiske av öring och röding i Bjurälvens underjordiska vatten i samband med de dykningar som ska genomföras under perioden 13-29 mars 2009.

Inga kommentarer: