We have moved

Please go to our new Expedition Bjurälven site!söndag 25 oktober 2009

Planering inför 2010 års expedition

Nu har planeringen inför nästa års expedition dragit igång. Årets expedition var mycket lyckad och kunde genomföras tack vare bidrag från GELAB som stöttade expeditionen ekonomiskt.
Vi vill också tacka våra bidragsgivare Strömsunds turism och Frostviksfjällen.

Inga kommentarer: